Ad
Komentar

Hutang Ambil Alih Lebuhraya Jangan Sampai Perlu Bail-out

  1. Saya merujuk kepada laporan media bahawa Kerajaan melalui Khazanah Nasional bercadang untuk menerbitkan hutang berjumlah RM43 bilion untuk mengambil alih 15 lebuhraya bertol seluruh negara.
  2. Seperti mana tawaran RM6.2 bilion yang dibuat oleh Kementerian Kewangan kepada Gamuda Bhd dan Litrak Holdings untuk mengambil alih 4 lebuhraya sebelum ini, cadangan mengambil alih 15 lebuhraya bertol dengan jumlah tawaran RM43 bilion ini juga tidak telus dan meragukan.
  3. Pertama sekali, bagaimanakah Kerajaan membuat penilaian terhadap harga yang ditawarkan kepada syarikat pemegang konsesi lebuhraya tersebut? Apakah formula yang digunakan untuk Kerajaan menjustifikasikan pengambilalihan berjumlah RM43 bilion? Adakah formula penilaian ini sama dengan penilaian ke atas pemilikan ekuiti Gamuda dan Litrak sebelum ini?
  4. Sebelum ini banyak pakar dan penganalisis berpendapat bahawa tawaran kepada Gamuda dan Litrak merupakan tawaran yang tidak menguntungkan Kerajaan atas beberapa sebab seperti aliran trafik yang semakin berkurang di atas 4 lebuhraya tersebut dan risiko bebanan hutang ke atas Kerajaan.
  5. Kedua, adakah Kerajaan akan terus mengutip tol ataupun caj kesesakan selepas pengambilalihan lebuhraya berkenaan? Jika ya, sampai bilakah Kerajaan akan mengutip tol sehingga tamat tempoh konsesi? Ini kerana contohnya konsesi Lebuhraya PLUS hanya akan tamat pada tahun 2038. Adakah pengguna lebuhraya PLUS akan terus membayar tol untuk tempoh 19 tahun lagi walaupun Kerajaan sudah mengambilalih lebuhraya tersebut?
  6. Ketiga, menurut laporan media, kertas hutang atau sukuk tanpa tempoh matang bernilai RM43 bilion yang akan diterbitkan boleh ditebus bila-bila oleh Khazanah di masa hadapan selepas semua tol dihapuskan. Bagaimanakah Kerajaan akan membayar kos penyelengaraan semua lebuhraya selepas semua tol dihapuskan? Adakah ini bermaksud semua pembayar cukai terpaksa membayar kos penyelengaraan lebuhraya walaupun mereka tidak menggunakannya?
  7. RM43 bilion bukanlah sesuatu jumlah yang kecil. Ianya hampir bersamaan dengan jumlah perbelanjaan pembangunan Kerajaan setiap tahun. Bezanya RM43 bilion ini menguntungkan syarikat-syarikat konsesi dan bukannya rakyat terbanyak.
  8. Jaminan yang diberikan Kerajaan ke atas kertas hutang yang akan diterbitkan juga merupakan “bail-out” yang merupakan liabiliti luar jangka yang perlu ditanggung Kerajaan sekiranya pendapatan yang dijana melalui kutipan tol atau caj kesesakan tidak cukup untuk menampung kadar keuntungan sukuk tersebut. Akhirnya wang kutipan cukai daripada rakyat Malaysia perlu digunakan untuk menanggung kos pengambilalihan lebuhraya bernilai RM43 bilion ini.
  9. Saya menggesa Kerajaan supaya lebih telus dalam hal yang melibatkan kepentingan rakyat, apatah lagi yang melibatkan puluhan bilion Ringgit dana awam. Rakyat sebagai pemegang taruh terbesar berhak untuk mengetahui dan menilai sama ada cadangan Kerajaan ini memberi manfaat kepada mereka atau sebaliknya.

Ditulis oleh Shahril Hamdan. Artikel ini merupakan pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan My Two Cents

M2C

Menyajikan artikel dan ulasan terkini isu-isu kewangan, perbankan, perniagaan, polisi dan teknologi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button